Vzděláváme o udržitelné architektuře

Rethink Architecture je série přednášek o udržitelné architektuře.

Akce pořádá tým Rethink Architecture spolu s Českou radou pro šetrné budovy a s Centrem architektury a městského plánování.


E-book Rethink Architecture 2020

V e-booku najdete principy udržitelné architektury i urbanismu a konkrétní šetrná řešení, která můžete aplikovat ve svých projektech.

Ať už jste architekt, projektant, student, veřejný investor, developer nebo další tvůrce architektury, určitě zde objevíte něco, co vás inspiruje.

E-book shrnuje sérii 5 večerů Rethink Architecture o udržitelných budovách, které jsme pořádali ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a s Centrem architektury a městského plánování v průběhu roku 2020.

E-book Rethink Architecture 2020 vám pošleme na e-mail


Přednášky Rethink Architecture 2021

Rethink Architecture: Udržitelná města

1. přednáška z cyklu o městech

Ve městech žije 55 % lidí na světě a v ČR je to dokonce 70 %. Města tak tvoří náš základní životní prostor. I proto způsobují většinu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. 

Úvodní přednáška z cyklu o městech představuje obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Jak navrhovat města tak, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná? Které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat? Jaké jsou realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí? 

  • Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab – udržitelné město Freiburg (v angličtině s českými titulky)
  • David Tichý, urbanista a architekt, UNIT architekti – 4 pilíře udržitelnosti měst a čtvrtí
  • Olga Srstková, antropoložka a bývalá komunitní koordinátorka Prahy 10 – sociální udržitelnost měst a čtvrtí
  • Jiří Čtyroký, vedoucí Sekce prostorových informací, IPR – chytrá města a data
  • Korandovi, architekti a developeři – udržitelná čtvrť rodinných domů v Berouně

Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města

Města svou rozlohou zabírají pouze 2 % zemského povrchu, i přesto však mají obrovský dopad na životní prostředí. Světově spotřebovávají 2/3 veškeré energie a jsou zodpovědné za více než 70 % všech emisí CO2. 

Druhá přednáška z cyklu o městech představuje možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť? Jak minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí? Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi?

  • Rita Justesen, ředitelka, Planning & Architecture at Copenhagen City – udržitelná čtvrť Nordhavn v Kodani
  • Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB – uhlíková neutralita budov a měst v ČR
  • Yvonna Gaillyová, ředitelka, Ekologický institut Veronica – udržitelná vesnice Hostětín 
  • František Vašek, ředitel divize Green, Nano Energies – příklady integrace architektury a obnovitelných zdrojů
  • Jan Vitula, starosta, Židlochovice – projekt uhlíkově neutrální čtvrti Chytré Líchy

Akce jsou realizovány s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021.


Přednášky Rethink Architecture 2020

Rethink Architecture: Sustainable Concepts
1. přednáška ze série o udržitelných budovách
Michal Kuzmič – Karolína Barič – Milan Brlík – Ondřej Chybík – Ondřej Fous

Rethink Architecture: Water
2. přednáška ze série o udržitelných budovách
Peter Bednár – Eva Neudertová – Zdeněk Fránek
Rethink Architecture: Energy
3. přednáška ze série o udržitelných budovách
Jiří Cihlář – Daniel Rubricius a Soňa Štětková – Ondřej Hofmeister – Pavel Podruh
Rethink Architecture: Materials
4. přednáška ze série o udržitelných budovách
Karel Goláň – Shan Arora – Marie Nehasilová – Karel Fronk – Jan Veisser a Jan Hora
Rethink Architecture: People
5. přednáška ze série o udržitelných budovách
Luboš Klabík a Tomáš Klapka – Martina Forejtová –
Magdalena Maceková – Jan Řežáb – Štěpán Valouch

O nás

Akce pořádá tým Rethink Architecture ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a s Centrem architektury a městského plánování.

Karolína Barič
spoluzakladatelka,
zabývá se udržitelnými budovami a integrovaným plánováním

Kateřina Eklová spoluzakladatelka,
zabývá se udržitelnými budovami a developmentem

Kontakt

Napište nám třeba zpětnou vazbu nebo cokoliv jiného. Slibujeme, že se vám ozveme.

info@rethinkarch.cz

Sledujte nás na sociálních sítích, kde sdílíme inspiraci ze světa udržitelné architektury.